Jannemieke Caspers

toneelschrijver | theatermaker

Schrijven is zinloos als er niet gelezen wordt.
Dus kom. Lees.
Hang aan mijn lippen
. tot ze afscheuren.

NIEUWS

  • Winnaar TheaterTekstTalent Stipendium 2019!
    Op vrijdag 11 september ’18 ontving ik tijdens het Nederlands Theaterfestival, het TheaterTekstTalent Stipendium (TTT) 2019. Dit stipendium voor theaterauteurs, ter beschikking gesteld door Fonds De Versterking en beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, stelt toneelschrijvers in staat een nieuw autonoom toneelstuk te schrijven en heeft als doel een breed publiek in aanraking brengen met nieuw en actueel toneelrepertoire.
    Het stuk wat ik afgelopen jaar geschreven heb heet Een vlinder van sneeuw. Het gaat over de onoverzichtelijkheid van de grootsheid van het effect dat je hebt op jezelf en op je omgeving, en over verantwoordelijkheid. Hoe bewust ben je van je handelen en de gevolgen daarvan? Tijdens het schrijven werd ik begeleid door dramaturge Jannet van Lange en regisseur/schrijver/acteur Joeri Vos (de Veenfabriek). Op 8 februari 2020 wordt het stipendium in Bellevue uitgereikt, met een scenelezing van een half uur. Een eindpresentatie zal nog volgen.

Floor van Lisse maakt een podcast Tekst uit de la, en in de derde aflevering kreeg ik de eer om een scene in te brengen. Luister hier de podcast:

  • Werkbijdrage theatertekst NFPK 2018!
    Ik heb een werkbijdrage theatertekst van het NFPK i.s.m. het Nederlands Letterenfonds ontvangen voor het schrijven van Een vallei vol namen.
    Een avondvullende tekst over hoe angst wel degelijk – bij ons allemaal – een bepalende rol heeft in hoe we omgaan met de dingen om ons heen. In dit geval: de medemens. Het stuk kent zes personages, in drie verhaallijnen, die geconfronteerd worden met twee anonieme personen die op een dag aankomen op het perron van hun vallei. Hun aanwezigheid brengt alles uit evenwicht. Ik ben het Fonds heel dankbaar voor deze kans. Dramaturgische begeleiding: Jannet van Lange.